طلای ۱۸ عیار (گرم): ۱,۱۳۹,۰۱۸ تومان - ۱۲:۳۰ ۲۰۲۱/۰۹/۲۵

ماشین حساب طلا