طلای ۱۸ عیار (گرم): ۱,۵۹۶,۷۹۶ تومان - ۱۶:۳۰ ۲۰۲۲/۱۲/۰۸

ماشین حساب طلا