طلای ۱۸ عیار (گرم): ۱,۴۴۹,۰۵۱ تومان - ۱۱:۳۰ ۲۰۲۲/۰۷/۰۲

ماشین حساب طلا