طلای ۱۸ عیار (گرم): ۲,۲۹۳,۹۶۶ تومان - ۱۶:۰۰ ۲۰۲۳/۰۹/۲۶

ماشین حساب طلا