طلای ۱۸ عیار (گرم): ۲,۶۵۸,۷۱۰ تومان - ۱۶:۱۵ ۲۰۲۳/۰۳/۲۲

ماشین حساب طلا