تعویض طلا های قدیمی

شما عزیزان محصولاتی را که از ما خریداری کردید را می توانید در هر برهه ای از زمان با محصولات دیگری از ما تعویض کنید، محصول را از شما خریداری کرده (طبق قانون اتحادیه کشوری ، طلا هنگام خرید از شما باید به نرخ خرید طلای خام خریداری شود ولی ما علاوه بر نرخ طلای خام ، در صورت سالم بودن محصول ، مبلغی هم تحت عنوان اجرت به شما عزیزان پرداخت می کنیم)  و محصول جدید را به شما تقدیم می کنیم. تعویض طلا

و شما عزیزان طلاهای قدیمی خود را که از ما هم خریداری نکرده باشید (همراه با فاکتور) می توانید با طلاهای جدید ما تعویض کنید.

خرید طلا

شما عزیزان می توانید طلاهای قدیمی خود را به ما بفروشید(همراه با فاکتور) و وجه آنرا از ما دریافت کنید.