نحوه سفارش بیعانه یا تسویه

اگر کاربر محترم محصولی را انتخاب کرده باشد که موجود نباشد ، به دو صورت میتواند محصول را سفارش بگذارد :سفارش بیعانه یا تسویه

توجه داشته باشید که سفارش محصول به هیچ عنوان ، بدان معنا نیست که مبلغ بیشتری بابت اجرت یا سود از کاربر دریافت شود و فقط این معنا را می دهد که محصول برای کاربر ساخته میشود.

*وزن و مبلغ اعلامی محصولاتی که موجود نیستند و قابل سفارش میباشند ، بصورت حدودی بوده و ممکن است با اختلاف ۱۰% نهایتا تا ۲۰% باشد که میزان دقیق آن پس از آماده شدن سفارش ، مشخص میشود.

سفارش بیعانه

کاربر ۳۰% مبلغ حدودی اعلام شده محصول (که بصورت پیش فرض، با توجه به طلای خام همان روز بوده) را پرداخت میکند و مابقی مبلغ پس از اماده شدن کامل محصول ، با توجه به قیمت طلای خام روز تحویل سفارش ، محاسبه شده و پرداخت میگردد . سفارش بیعانه یا تسویه

سفارش تسویه

کاربر کل مبلغ حدودی اعلام شده (که بصورت پیش فرض، با توجه به طلای خام همان روز بوده ) را تسویه میکند و مبلغ دقیق پس از آماده شدن کامل محصول محاسبه میشود به اینصورت که اگر مبلغ پرداختی شما بیشتر از قیمت نهایی محصول در روز تحویل باشد ، مابه التفاوت مبلغ به شما عودت داده خواهد شد و اگر مبلغ نهایی محصول بیشتر از مبلغ پرداختی شما باشد ، مابقی مبلغ توسط کاربر پرداخت میشود .

توجه نمایید که درحالت شماره ۱ مبلغ نهایی محصول تنها با توجه به قیمت طلای خام روز تحویل سفارش (چه بالاتر از طلای خام روز ثبت سفارش بوده باشد و چه پایین تر )  ، محاسبه میشود . و در حالت شماره ۲ اگر قیمت طلای (tgju.org) خام روز تحویل پایین تر از قیمت طلای خام روز ثبت سفارش باشد، مبلغ نهایی محصول براساس قیمت طلای خام روز تحویل سفارش (که طلای خام پایین تر است) محاسبه و انجام میشود و اگر قیمت طلای خام روز تحویل سفارش بالاتر از طلای خام روز ثبت سفارش باشد ، مبلغ نهایی محصول بر اساس قیمت طلای خام روز ثبت سفارش (که طلای خام پایین تر بوده است ) محاسبه و انجام میشود .