۲ روز ضمانت بازگشت

دو روز ضمانت بازگشت کالا, , دو روز ضمانت بازگشت کالا

مشتریان در صورتی که از خرید خود رضایت کامل را نداشته باشند میتوانند ظرف مدت نهایتا ۲ روز محصول خریداری شده را مرجوع کنند. و در صورتی که تمایل داشته باشند محصول دیگری را خریداری نمایند. در غیر اینصورت وجه بصورت کامل بازگشت داده می شود.